Glädjekällan

När Lars Hector fyllde femtio år 1999 instiftade han GlädjeKälla. Citat ur stiftelseurkunden §2: ”Stiftelsen ska ha till ändamål att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas ”Verklig Glädjespridare” dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas ”De nio musernas pris” och detta pris ska en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning”.

Prisvinnare 2017

Verklig Glädjespridare: Peter Ingwersen

Peter Ingwersen

De nio musernas pris: I sann Calliope’s anda – man blir glad av att se och höra honom – Han är en man som alltid svarar glatt JA och som gärna kommer med goda råd och glada tillrop. För sina strålande insatser kring Communication och Media, Quantitative Social Research, Computing in Social science, Arts and Humanities innehar han flertalet PhD; Dr. Ph., h.c. och doktorshattar – helt privat är han pasta-konstens okrönte mästare, med hjältediktens och vältalighetens tolkning av Taube och Opera gläder han sina vänner ofta och gärna och kan helt spontant ses som en sann Musernas anförare!
Det är tur att vi har en så engagerad utvecklare av vetenskap och historia likväl som generös kamrat med äkta dansk gemyt.

”De nio musernas pris” tillägnas i år Musan för den heroiska diktkonsten: CALLIOPE – ”De nio musernas pris”; CALLIOPE’s trogne tjänare.

Stipendiet utdelades under en äkta dansk frokost paa Rest Amalie i Köbenhavn.

Prisvinnare 2014

Prisvinnare 2014

Man blir varm och rörd, enda allra längst in i hjärteroten – när man träffar Marie Beronius. På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis bjuder hen på sig själv och man blir glad av att se och höra hen.

läs mer
Prisvinnare 2012

Prisvinnare 2012

Solen går ner över Oum el Banine i Agadirien. Från rummen hör man vaggvisor sjungas på det lokala berbiska språket. Barnen slumrar in, trygghet och värme råder. I en otrygg värld får dessa barnen både trygghet och kärlek. Vi vill gärna bidra till att ge dessa barn en framtid.

läs mer
Prisvinnare 2011

Prisvinnare 2011

På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis bjuder Raymond Björling på sig själv. Man blir glad av att se och höra honom – med rytm, energi och stilkänsla finns han här. Han har under många år och med stor generositet hejdlöst spridit musikalisk glädje.

läs mer
Prisvinnare 2007

Prisvinnare 2007

På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis ger Mattias Enn oss Nostalgin – Han är Kungen, Han är Drottningen – och som varande sann OXE styrs han helt av planeten Venus.

läs mer
Prisvinnare 2003

Prisvinnare 2003

Man blir varm och rörd, enda – allra längst in i hjärteroten – när man träffar Don Juan José Passo. På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis ger han oss Tangon. Han är TangoKungen.

läs mer
Prisvinnare 2002

Prisvinnare 2002

Man blir varm och rörd, enda – allra längst in i hjärteroten – när man träffar Fru Elsa Paradis. På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis agerar hon som Problemlösare och Verklig Glädjespridare för, framförallt våra äldre vänner.

läs mer

Lars Hectors Insamlingsstiftelse, ”GLÄDJEKÄLLAN” för befrämjande av Glädje i vardagen.

Box 4196, 203 13 MALMÖ
ORG.NR: 802426-6416

BANKGIRO: 759-1621

Bidrag till stiftelsen kan insättas till ovanstående Bankgiro. Bidrag används oavkortat till att sprida glädje i vår dagliga verklighet!

I styrelsen sitter:
Prof Abelardo Gonzalez
Margareta Köhler
Marie Beronius
Karin Handin-Hector
Anna Westerberg (Hector)
Lars Hector

DE NIO MUSERNA var döttrar till Zeus och Mnemosyn. De var de sköna konsternas och vetenskapens gudinnor i grekisk mytologi och uppträdde ofta tillsammans med Apollon. Muserna underhöll gudarna på Olympen tillsammans med gracerna. De vann över sirenerna i en sångtävling, och fick deras fjädrar som pris. I konsten avbildades dom ofta med dessa fjädrar i sina hår. Från muserna kommer ordet musik, och även ordet museum har med muserna att göra. Romarna kallade dem Camenae. Muserna ansågs från början vara källnymfer från källorna som rinner upp i bergen.