Prisvinnare 2003

Verklig Glädjespridare: Don Juan José Passo

Don Juan José Passo

Man blir varm och rörd, enda – allra längst in i hjärteroten – när man träffar denna pristagare. På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis ger han oss Tangon. Han är TangoKungen. Som sann Skorpion föddes han i ”San Miguel de Tucumán” – fram till 30-årsåldern varade hans karriär som Pris-Boxare i Buenos Aires hamnkvarter. Då plötsligt hamnade denna underbara fina ”malmöitiska” TangoKung i Malmö – han startade tangogruppen Buenos Aires 4, som framförde den genuina rioplatensiska tangon.

Han är Korresponderande Akademimedlem i Academia Nacional del Tango, Nationella Tangoakademin, som har sitt säte i Buenos Aires. Som Skånsk Tango Ambassadör öppnar han på ett värdigt och respektfullt vis alla tangodörrar för oss. Han känner Tangon och Milongans hemligheter – och han vet att tolka dem! Han reciterar och sjunger Tango i sann Hugo del Carril och Carlos Gardellisk anda!

De nio musernas pris: Lise-Lotte Lybeck-Erixon

Lise-Lotte Lybeck-Erixon

I sann Moder Clio’s anda – man blir glad av att se och höra henne – Hon är en kvinna som alltid svarar glatt JA och hon kommer hela tiden med goda råd och glada tillrop. För sina strålande insatser kring Drottning Kristinas minne förlänade Hans Majestät Konungen henne förtjänstmedaljen av åttonde graden. År 1994 blev hon Årets Svenska Kvinna och i slutet av oktober i år finns hon boende i Drottning Kristinas hem på Palazzo Corsini i Rom. Det är tur att vi har en så engagerad vårdare av vår svenska historia.

När Lars Hector fyllde femtio år 1999 instiftade han GlädjeKälla. Citat ur stiftelseurkunden §2: ”Stiftelsen ska ha till ändamål att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas ”Verklig Glädjespridare” dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas ”De nio musernas pris” och detta pris ska en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning”.

Lars Hectors Insamlingsstiftelse, ”GLÄDJEKÄLLAN” för befrämjande av Glädje i vardagen.

Box 4196, 203 13 MALMÖ
ORG.NR: 802426-6416

BANKGIRO: 759-1621

Bidrag till stiftelsen kan insättas till ovanstående Bankgiro. Bidrag används oavkortat till att sprida glädje i vår dagliga verklighet!

I styrelsen sitter:
Prof Abelardo Gonzalez
Margareta Köhler
Marie Beronius
Karin Handin-Hector
Anna Westerberg (Hector)
Lars Hector