Prisvinnare 2014

Verklig Glädjespridare: Marie Beronius Asmundo Zappalá di Gisira

Marie Beronius Asmundo Zappalá di Gisira

Man blir varm och rörd, enda allra längst in i hjärteroten – när man träffar denna pristagare. På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis bjuder hen på sig själv och man blir glad av att se och höra hen – hen har under många år och med stor generositet hejdlöst spridit mänsklig värme och glädje i vårt lilla sociala nätverk. Hen är en medmänniska som alltid svarar glatt JA när man ber om något; ett råd, hjälp eller helt enkelt vad som helst. Hen ger oss hur lätt som helst sitt yttersta och allt vad hen kan för att stödja, stötta och finnas där – även när allvaret och tristessen är framme.

Det är underbart med en vän och medmänniska som kan locka dig till skratt och glädje så självklart och så givet. Att Årets Glädjespridare dessutom är en av våra bästa vänner kanske kan kritiseras, men det är Stiftelsens uppfattning om att det är den oegennyttiga Glädjen som ska prioriteras vid valet av Årets Glädjespridare.

Stipendiet utdelades under en orientalisk festresa i Istanbul.

När Lars Hector fyllde femtio år 1999 instiftade han GlädjeKälla. Citat ur stiftelseurkunden §2: ”Stiftelsen ska ha till ändamål att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas ”Verklig Glädjespridare” dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas ”De nio musernas pris” och detta pris ska en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning”.

Lars Hectors Insamlingsstiftelse, ”GLÄDJEKÄLLAN” för befrämjande av Glädje i vardagen.

Box 4196, 203 13 MALMÖ
ORG.NR: 802426-6416

BANKGIRO: 759-1621

Bidrag till stiftelsen kan insättas till ovanstående Bankgiro. Bidrag används oavkortat till att sprida glädje i vår dagliga verklighet!

I styrelsen sitter:
Prof Abelardo Gonzalez
Margareta Köhler
Marie Beronius
Karin Handin-Hector
Anna Westerberg (Hector)
Lars Hector