Prisvinnare 2002

Verklig Glädjespridare: Fru Elsa Paradis

Elsa Paradis

Man blir varm och rörd, enda – allra längst in i hjärteroten – när man träffar denna pristagare. På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis agerar hon som Problemlösare och Verklig Glädjespridare för, framförallt våra äldre vänner. När man plötsligt såsom anhörig ställs inför en helt ny värld: Att plötsligt bli, som Maj Fant skrev: ”Att bli mamma åt sin mamma”, det är en chockartad och mycket svår situation. För min del stod jag helt frågande och okunnig om hur jag skulle hantera den situationen. Då jag plötsligt träffade denna underbara fina malmöitiska Florence Nightingale som på ett värdigt och respektfullt vis öppnade alla dörrar. Hon känner maktens dörrar och korridorer – och hon vet att öppna dem!

De nio musernas pris: Kapellmästare Helmuth Bisztrón

Helmuth Bisztrón

Man blir glad av att se och höra honom – med rytm, energi och stilkänsla – i sann Moder Euterpe’s anda – Han har under många år och med stor generositet hejdlöst spridit musikalisk glädje i vår Skånska huvudstad! Han är en man som alltid svarar glatt JA när man ber honom dela med sig av sin musikglädje. Han ger oss hur lätt som helst (verkar det som!) olika smaker: dans till storband, hänga i baren, stampa takten till en evergreen, sitta i konsertsalen. Det är roligt med en musikant som kan locka tjugoåriga trendknuttar till 97-åriga livsnjutare. Det är tur att vi har en så engagerad musikant. ”De nio musernas pris”; Euterpe’s trogne tjänare.

När Lars Hector fyllde femtio år 1999 instiftade han GlädjeKälla. Citat ur stiftelseurkunden §2: ”Stiftelsen ska ha till ändamål att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas ”Verklig Glädjespridare” dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas ”De nio musernas pris” och detta pris ska en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning”.

Lars Hectors Insamlingsstiftelse, ”GLÄDJEKÄLLAN” för befrämjande av Glädje i vardagen.

Box 4196, 203 13 MALMÖ
ORG.NR: 802426-6416

BANKGIRO: 759-1621

Bidrag till stiftelsen kan insättas till ovanstående Bankgiro. Bidrag används oavkortat till att sprida glädje i vår dagliga verklighet!

I styrelsen sitter:
Prof Abelardo Gonzalez
Margareta Köhler
Marie Beronius
Karin Handin-Hector
Anna Westerberg (Hector)
Lars Hector