Prisvinnare 2023

Verklig Glädjespridare: Carina E. Nilsson

GLÄDJEKÄLLAN’s stora stipendium 2023 på SEK 20.000 kr tillfaller Carina E. Nilsson

Lars Hector och Carina E. Nilsson

På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis bjuder hon på sig själv. Man blir glad av att se och höra henne – med rytm, energi och stilkänsla finns hon här. Hon har under många år och med stor generositet hejdlöst spridit musikalisk glädje i vårt avlånga land! Hon är en ”Menchen” som alltid svarar glatt JA när man ber henne dela med sig av sin musikglädje. Hon ger oss hur lätt som helst (verkar det som!) olika smaker: dans till storband, Viljasången, stampa takten till en evergreen, sitta i konsertsalen
och njuta skön klassisk pianomusik.

Man blir varm och rörd, enda – allra längst in i hjärteroten – när man träffar denna pristagare.

Det är underbart med en musikant som kan locka tjugoåriga trendknuttar till 97-åriga livsnjutare. Carinas vänskap med världens kanske främste Zarah-tolkare må ha öppnat vissa dörrar, men det är helt och hållet på egna meriter som hon lever och verkar. Hon är helt enkelt en Gudabenådad musikant!

När Lars Hector fyllde femtio år 1999 instiftade han GlädjeKälla. Citat ur stiftelseurkunden §2: ”Stiftelsen ska ha till ändamål att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas ”Verklig Glädjespridare” dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas ”De nio musernas pris” och detta pris ska en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning”.

Lars Hectors Insamlingsstiftelse, ”GLÄDJEKÄLLAN” för befrämjande av Glädje i vardagen.

Box 4196, 203 13 MALMÖ
ORG.NR: 802426-6416

BANKGIRO: 759-1621

Bidrag till stiftelsen kan insättas till ovanstående Bankgiro. Bidrag används oavkortat till att sprida glädje i vår dagliga verklighet!

I styrelsen sitter:
Prof Abelardo Gonzalez
Margareta Köhler
Marie Beronius
Karin Handin-Hector
Anna Westerberg (Hector)
Lars Hector