Prisvinnare 2017

Verklig Glädjespridare: Peter Ingwersen

Peter Ingwersen

De nio musernas pris: I sann Calliope’s anda – man blir glad av att se och höra honom – Han är en man som alltid svarar glatt JA och som gärna kommer med goda råd och glada tillrop. För sina strålande insatser kring Communication och Media, Quantitative Social Research, Computing in Social science, Arts and Humanities innehar han flertalet PhD; Dr. Ph., h.c. och doktorshattar – helt privat är han pasta-konstens okrönte mästare, med hjältediktens och vältalighetens tolkning av Taube och Opera gläder han sina vänner ofta och gärna och kan helt spontant ses som en sann Musernas anförare!
Det är tur att vi har en så engagerad utvecklare av vetenskap och historia likväl som generös kamrat med äkta dansk gemyt.

”De nio musernas pris” tillägnas i år Musan för den heroiska diktkonsten: CALLIOPE – ”De nio musernas pris”; CALLIOPE’s trogne tjänare.

Stipendiet utdelades under en äkta dansk frokost paa Rest Amalie i Köbenhavn.

När Lars Hector fyllde femtio år 1999 instiftade han GlädjeKälla. Citat ur stiftelseurkunden §2: ”Stiftelsen ska ha till ändamål att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas ”Verklig Glädjespridare” dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas ”De nio musernas pris” och detta pris ska en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning”.

Lars Hectors Insamlingsstiftelse, ”GLÄDJEKÄLLAN” för befrämjande av Glädje i vardagen.

Box 4196, 203 13 MALMÖ
ORG.NR: 802426-6416

BANKGIRO: 759-1621

Bidrag till stiftelsen kan insättas till ovanstående Bankgiro. Bidrag används oavkortat till att sprida glädje i vår dagliga verklighet!

I styrelsen sitter:
Prof Abelardo Gonzalez
Margareta Köhler
Marie Beronius
Karin Handin-Hector
Anna Westerberg (Hector)
Lars Hector