Prisvinnare 2012

Verklig Glädjespridare: Mme Mahjouba EDBOUCHE

Mme Mahjouba EDBOUCHE
Mme Mahjouba EDBOUCHE

Solen går ner över Oum el Banine i Agadirien. Från rummen hör man vaggvisor sjungas på det lokala berbiska språket. Barnen slumrar in, trygghet och värme råder.
I en otrygg värld får dessa barnen både trygghet och kärlek. Vi vill gärna bidra till att ge dessa barn en framtid, – det finns en person som av allt detta inget skulle finnas utan: Årets mottagare av Glädjekällans pris är en kvinna som på ett helt oegennyttigt vis har vigt sitt liv åt att rädda och hjälpa värnlösa gravida kvinnor i stor nöd. Jag ser henne som en modern Moder Theresa. Hon förverkligar sina fantastiska visioner om ett mera demokratiskt och mänskligare samhälle – hon gör skillnad – jag beundrar henne oerhört och det är för mig en ynnest att få vara delaktig i arbetet med att förverkliga hennes visioner.

Le soleil se couche sur Oum el Banine, en Agadire. Vous pouvez entendre des berceuses dans la langue berbère locale, en provenance des chambres. Les enfants s’endorment, la sécurité et la chaleur humaine a gagné.
Dans un monde plein d’insécurité, ces enfants reçoivent un refuge et de l’amour. Nous tous, qui sommes rassemblés ici, ce soir, collaborons à donner un avenir à ces enfants, mais il y a une personne parmi nous, sans la-quelle rien de tout cela n’aurait été possible: La lauréate du prix de ”La source de Joie” de cette année, est une femme, qui sans penser le moins du monde à elle-même, a voué sa vie à sauver et aider les femmes enceintes sans moyens ou protection aucune. Je la considère comme une ”Mère Thérèse” de nos jours. Elle réalise ses visions fantastiques d’un monde plus démocratique et humain. Elle fait vraiment une différence. Mon admiration pour elle est sans bornes, et c’est une faveur de pouvoir participer au travail de réaliser ses visions.

Mesdames et Messieurs, j’ai le plaisir de vous présenter: Madame Mahjouba EDBOUCHE.

När Lars Hector fyllde femtio år 1999 instiftade han GlädjeKälla. Citat ur stiftelseurkunden §2: ”Stiftelsen ska ha till ändamål att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas ”Verklig Glädjespridare” dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas ”De nio musernas pris” och detta pris ska en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning”.

Lars Hectors Insamlingsstiftelse, ”GLÄDJEKÄLLAN” för befrämjande av Glädje i vardagen.

Box 4196, 203 13 MALMÖ
ORG.NR: 802426-6416

BANKGIRO: 759-1621

Bidrag till stiftelsen kan insättas till ovanstående Bankgiro. Bidrag används oavkortat till att sprida glädje i vår dagliga verklighet!

I styrelsen sitter:
Prof Abelardo Gonzalez
Margareta Köhler
Marie Beronius
Karin Handin-Hector
Anna Westerberg (Hector)
Lars Hector