Prisvinnare 2007

Verklig Glädjespridare: Mattias Enn

Mattias Enn
Mattias Enn

På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis ger han oss Nostalgin – Han är Kungen, Han är Drottningen – och som varande sann OXE styrs han helt av planeten Venus. Han är eftertänksam, lugn, vänlig, tålmodig, pålitlig, fridsam. Oxar är ju solida, stadiga och ingenting stör deras lugn. Oxar älskar bekväma, välbekanta omgivningar och gillar inte förändringar. Just denna oxe är grymt envis…, det märker alla som kommer i hans väg.

Som resultatet på denna envishet ger oss Vår verklige Glädjespridare en sådan Wunderbar njutning i form av hans tolkning av Chansongerna från flydda sekel. Han älskar Underfundiga, tänkvärda texter och han tycker precis som Zarah att; ”det är så roligt att göra någonting av texten, och det är ju kärlek och livet som jag vet någonting om och vill dela med mig av!”

När Lars Hector fyllde femtio år 1999 instiftade han GlädjeKälla. Citat ur stiftelseurkunden §2: ”Stiftelsen ska ha till ändamål att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas ”Verklig Glädjespridare” dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas ”De nio musernas pris” och detta pris ska en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning”.

Lars Hectors Insamlingsstiftelse, ”GLÄDJEKÄLLAN” för befrämjande av Glädje i vardagen.

Box 4196, 203 13 MALMÖ
ORG.NR: 802426-6416

BANKGIRO: 759-1621

Bidrag till stiftelsen kan insättas till ovanstående Bankgiro. Bidrag används oavkortat till att sprida glädje i vår dagliga verklighet!

I styrelsen sitter:
Prof Abelardo Gonzalez
Margareta Köhler
Marie Beronius
Karin Handin-Hector
Anna Westerberg (Hector)
Lars Hector