Prisvinnare 2011

Verklig Glädjespridare: Raymond Björling

Raymond Björling
Raymond Björling

På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis bjuder han på sig själv. Man blir glad av att se och höra honom – med rytm, energi och stilkänsla finns han här. Han har under många år och med stor generositet hejdlöst spridit musikalisk glädje i vårt avlånga land, i England och t o m ”over there”! Han är en man som alltid svarar glatt JA när man ber honom dela med sig av sin musikglädje. Han ger oss hur lätt som helst (verkar det som!) olika smaker: dans till storband, Farfarsångerna, stampa takten till en evergreen, sitta i konsertsalen och njuta skön operakonst.

Det är underbart med en musikant som kan locka tjugoåriga trendknuttar till 97-åriga livsnjutare. Hans släktskap med världens kanske främste Tenor må ha öppnat vissa dörrar, men det är helt och hållet på egna meriter som han lever och verkar. Han har helt enkelt en Gudabenådad röst!

När Lars Hector fyllde femtio år 1999 instiftade han GlädjeKälla. Citat ur stiftelseurkunden §2: ”Stiftelsen ska ha till ändamål att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas ”Verklig Glädjespridare” dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas ”De nio musernas pris” och detta pris ska en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning”.

Lars Hectors Insamlingsstiftelse, ”GLÄDJEKÄLLAN” för befrämjande av Glädje i vardagen.

Box 4196, 203 13 MALMÖ
ORG.NR: 802426-6416

BANKGIRO: 759-1621

Bidrag till stiftelsen kan insättas till ovanstående Bankgiro. Bidrag används oavkortat till att sprida glädje i vår dagliga verklighet!

I styrelsen sitter:
Prof Abelardo Gonzalez
Margareta Köhler
Marie Beronius
Karin Handin-Hector
Anna Westerberg (Hector)
Lars Hector